Stavebné povolenie na kľúč a kolaudácia

Vybavíme pre Vás stavebné povolenie a kolaudáciu pre stavebné objekty a špeciálne aj pre ČOV. Tu sa dozviete:

Čo by mali teda obsahovať povolenia pre stavebné objekty a čo potrebujeme od Vás na úvod pre vybavenie stavebného povolenia?

Stavebné povolenie

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Prílohy kolaudačného rozhodnutia

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí:

ČOV

Naša firma vybavuje aj stavebné povolenie a kolaudácie ČOV. Viac informácií je na stránke o čističke odpadových vôd.

Napíšte nám