STAVEBNÉ POVOLENIA A PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Všetky povolenia a činnosti pre vaše stavby vybavíme za Vás v Žilinskom kraji.

Ušetrite čas a nechajte na nás vybavovanie všetkých nutných dokladov, projektov a činností pre Vaše stavebné činnosti, pozemné stavby, domy na kľúč, pozemné komunikácie či cestnú dopravu.

Všetky činnosti spojené napr. so stavbou domu zladíme tak, aby ste mali čo najmenej starostí a projekty boli priechodné na stavebnom úrade.

Služby architekta Sprostredkujeme služby ako osadenie stavby do terénu, pôdorysy, pohľady v 3D vizualizácii, návrh domu či objektu

Dopravný projekt Zabezpečíme prípojku na cestnú komunikáciu certifikovaným dopravným projektantom

Statika Zabezpečíme statické posúdenie stavby certifikovanou osobou

Elektrina Vybavíme napojenia na elektrickú sieť alebo vnútornú elektroinštaláciu

Plynoinštalácia Zabezpečíme plynovodnú prípojku alebo vnútornú plynoinštaláciu

Požiarny projekt Zabezpečíme projekt certifikovanou osobou

Vykurovanie Zabezpečíme a vypracujeme projekt vykurovania

Zdravotechnika Vybavíme prípojku vodovodu a kanalizácie do domu, projekt žumpy či čističky odpadových vôd


Prehľad celej našej činnosti

Naša spoločnosť sa taktiež zaoberá inžinierskou a investičnou činnosťou v stavebníctve a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti cestnej dopravy.

Pozemné stavby

Vybavíme v stavebníctve

projekčná činnosť
vybavenie územného rozhodnutia
vybavenie stavebných povolení
kolaudácia stavebných objektov
kolaudácia ČOV
geodetické práce, stavebný dozor
realizácia inžinierských sietí
povolenie zmeny v užívaní stavby

Zobraz viac

Služby pre pozemné komunikáce

Vybavíme pre komunikácie

projekčná činnosť
povolenia na uzávierku ciest
rozhodnutia na užívanie komunikácie
rozhodnutia na výrub drevín
určenie použitia dopravných značiek
kolaudačné rozhodnutie
ohlásenie stavby
povolenia na nadrozmernú prepravu

Zobraz viac

Služby v cestnej doprave

Vybavíme v cestnej doprave

udelenie licencie spoločenstva
povolenia na výkon prevádzkovateľa
vydanie osvedčenia na dopravu
udelenie koncesie pre taxi
zvýšený počet motorových vozidiel
iné, pýtajte sa
zmena sídla spoločnosti
zmena konateľov spoločnosti

Zobraz viac