Povolenia pre Vaše pozemné stavby

V rámci Žilinského kraja zabezpečíme pre vaše pozemné stavby:

Ceny týchto služieb pre pozemné stavby závisia od požadovaného rozsahu služieb, existencie inžinierskych sietí na pozemku, potreby vybavenia povolenia vodnej stavby, stavebného povolenia na komunikácie, búracieho povolenia, potreby odňatia pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.

Legislatíva pre pozemné stavby

Napíšte nám